Spotkanie informacyjne dla pracodawców i przedsiębiorców


Regionalna Izba Gospodarcza oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, zapraszają przedsiębiorców i pracodawców na spotkanie informacyjne, dotyczące m.in. realizowanych w 2016 roku instrumentów rynku pracy.
Spotkanie 
odbędzie się w dniu 25.01.2016 r., o godz. 11:00 w sali konferencyjnej RIG, ul. Czapliniecka 96 w Bełchatowie.

 

Tematyka spotkania będzie dotyczyć m.in.:

 - przedstawienia środków finansowych przeznaczonych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2016 roku,

 - możliwości skorzystania przez pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

 - zatrudniania cudzoziemców.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 21.01.2016 r. do godz. 15:00 na adres mailowy: biuro@rigbelchatow.bai.pl lub pod nr tel. 44 733 66 00.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS