"RZĄDOWY PROGRAM PRACY WIĘŹNIÓW"


Program pracy więźniów składa się z trzech filarów:
 1. Program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
 2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów.
 3. Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.
  Szczegółowych informacji można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Słłużby Więziennej w Łodzi,
  ul. Smutna 21, 97-729 Łóź lub pod nr. tel 42 675-00-08
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS