Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację Programu Aktywizacja i Integracja w 2016 roku.


Na podstawie Zarządzenia Nr 10 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 12.07.2016 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert z dnia 13.06.2016 r. na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2016 roku.

Wyniki konkursu w załączeniu:

- Zarządzenie Nr 10 Dyrektora PUP w Bełchatowie
- Załącznik do Zarządzenia Nr 10 dyrektora PUP w Bełchatowie

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS