REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ DO 30 ROKU ŻYCIA (Art. 150f)


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż termin składania wniosków upływa 22.12.2017 roku.
Warunkiem zawarcia umowy jest dostarczenie aktualnych zaświadczeń z ZUS-u i US o niezaleganiu (zaświadczenia ważne 3 miesiące).
Z uwagi na to, iż finansowanie kończy się 31 grudnia 2018 roku umowy zawarte na podstawie wniosków złożonych w listopadzie i grudniu będą refundowane przez okres 10 lub 11 miesięcy.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS