Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie - informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku.


Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku została sporządzona na podstawie nowej metodologii.
Dane zawarte w informacji bazują na danych detalicznych pochodzących z powiatowych i wojewódzki urzędów pracy.
N a stronie http://mz.praca.gov.pl znajdują się raporty z każdego poziomu sprawozdawczości.
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS