Przygotowanie Zawodowe Dorosłych


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż od dnia 16.03.2015 r. rozpocznie nabór wniosków (wnioski o skierowanie na PZD oraz wnioski w sprawie gotowości utworzenia miejsc PZD) na Przygotowanie Zawodowe Dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu.

Wnioski dostępne są w siedzibie urzędu i na stronie www.pupbelchatow.pl.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS