Przedłużony nabór wniosków na doposażenie stanowiska pracy


Informujemy o przedłużeniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do wyczerpania limitu środków 
Wnioski przyjmowane są w ramach realizacji projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (I)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, a przede wszystkim osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.


Zgodnie z przyjętymi kryteriami na 2015 r. środki w ramach ww. projektu będą przyznawane do wysokości 21 000,00 zł.Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS