Fundacja Inicjatyw Społecznych "Barwy Ziem" prowadzi pojekt "Twój Pomysł Na Lepsze Jutro"


Projekt skierowany jest do 80 osób, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie do 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.
Projekt dotyczy osób  54+  oraz osób poniżej 30 roku życia.
Dla 60 osób przewidziane są do wyboru trzy bezpłatne szkolenia:
1. Specjalista ds. animacji multimedialnych;
2. Sprzedawca na telefon;
3.  Doradca finansowy.
Dla 20 osób przewidziane jest wsparcie do założenia własnej daiłalności gospodarczej.
Dla osob zainteresowanych odbędzie się spotkanie w PUP Bełchatów
Bliższych informacji można uzyskać pod nr. tel. 505-778-558 lub u doradcy klienta
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS