Projekt pn. "PERSPEKTYWY"


Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, iż na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi realizuje projekt pn. „PERSPEKTYWY”, w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, w tym niepełnosprawnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NETT) z obszaru powiatu piotrkowskiego i ościennych tj. bełchatowski, opoczyński, radomszczański, łódzki wschodni, tomaszowski, pabianicki.

Uczestnikom projektu oferowane zostanie przygotowanie merytoryczne, tj. szkolenia z następującego zakresu:
1. Profesjonalny sprzedawca (150 godz.)
2. Pracownik ds. kadr i plac (150 godz.)
3. Magazynier z obsługą wózków jezdniowych (150 godz.)
4. Specjalista ds. logistyki (150 godz.)


W ramach projektu zagwarantowany jest również bezpłatny udział w indywidualnym poradnictwie zawodowym(opracowanie IPD dla każdego beneficjenta) oraz grupowym poradnictwie. Każdemu uczestnikowi zakwalifikowanemu do udziału w projekcie zagwarantowany zostanie ponadto udział w pięciomiesięcznym stażu zawodowym.
Szczegółowe informacje oraz wymogi dotyczące możliwościudziału w niniejszym projekcie zamieszczone zostały w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, dostępnym na stronie internetowej www.kswp.org.pl
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS