Projekt Early Warning Europe, skierowany do przedsiębiorców i firm


Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne realizuje Projekt Early Warning Europe.            O wsparcie w ramach ww. projektu mogą ubiegać się przedsiębiorcy MMŚP, działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronach:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/early-warning

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/early-warning

https://ffr.pl/pol/ewe/

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS