Projekt „Aktywizacja osób młodych z kategorii NEET zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego”


Projekt jest adresowany do osób w wieku 18-24 lat pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i posiadających niskie kwalifikacje (nie posiadających wykształcenia wyższego oraz średniego technicznego) i zapewnia uczestnikom nabycie kwalifikacji do pracy w charakterze:

- opiekun w domach pomocy społecznej,

- opiekun osoby starszej

- asystent nauczyciela przedszkola

Wszyscy uczestnicy projektu mają zapewnione dodatkowe formy wsparcia:

- doradztwo zawodowe,

- 3 miesięczne staże zawodowe,

- pośrednictwo pracy,

- stypendia szkoleniowe i stażowe,

- zwrot kosztów dojazdów

Kontakt:

Piotrkowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Piotrkowie trybunalskim, ul. Dmowskiego 38, pokój nr 110 (I Piętro), tel. 512-583-856, e-mail: sekretariat@pcz.info.pl. Szczegółowe informacje dla uczestników szkoleń są zawarte na stronie internetowej www.pcz.info.pl/projekty-unijne/

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS