Program Rehabilitacji Kompleksowej


Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu z funduszy Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa realizuje Program Rehabilitacji Kompleksowej. Jego celem jest podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia, niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym, nie mogą kontynuować lub podejmować pełnienia ról społecznych oraz aktywności zawodowej.

Do kogo skierowany jest projekt?
Rehabiltacja Kompleksowa to oferta dla osób, które chcą być nadal aktywne zawodowo, bądź chcą zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią do możliwości zdrowotnych, u których:
- zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej;
- zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;
- zdiagnozowano niesprawność wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania lub funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej.

Kompleksowa rehabilitacja – co to oznacza?
Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej, dlatego główną rolę odgrywa tu moduł zawodowy. Proponowane w ramach tego modułu szkolenia zawodowe, kończą się egzaminem i przyznaniem certyfikatu.

Na czym polega udział w projekcie?
Udział w programie jest bezpłatny i realizowany przez Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej. Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:
- moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,
- moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,
- moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

Gdzie jest realizowana rehabilitacja kompleksowa?
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Przewidywany czas pobytu w Ośrodku wynika z potrzeb określonych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji (średnio 9 miesięcy).
Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie).

Dokładne informacje o warunkach uczestnictwa w programie znajdują się na stronie PFRON w zakładce Aktualności: www.rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl, infolinia: (22) 50 55 600, adres e-mail: ork@pfron.org.pl.

 

Urząd pracy
Kalendarium
Wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS