Pomoc ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych


Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przewiduje w latach 2015-2016 pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych ograniczeniami wwozu produktów na terytoria innych krajów. Szczegółowych informacji na temat możliwości uzyskania pomocy z FGŚP na ochronę miejsc pracy można uzyskać: - w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi Wydział Obsługi FGŚP ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź, budynek A pokój nr. 1.04 lub 1.05 - lub telefonicznie pod nr. 42 66-30-256, 43 66-30-265

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS