"Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie" - preferencyjne pożyczki


Informujemy, że jeszcze przez kilka miesięcy można będzie korzystać z preferencyjnych pożyczek dla osób bezrobotnych i absolwentów – udzielanych w ramach programu „Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie” ukształtowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a zarządzanego przez bank BGK . Jedynym podmiotem prowadzącym Program w woj. łódzkim i mazowieckim jest już od dwóch lat Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych. Dodatkowe informacje o programie i jego warunkach znajdą Państwo na stronie internetowej www.tise.pl/offers/wsparcie-w-starcie lub na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparciewstarcie
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS