Ostatni nabór wniosków na dotacje dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu RPO WŁ (V)!!! - Aktualizacja: nabór wniosków do 04.12.2020 r.Tytuł projektuAktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII „Zatrudnienie”
Działanie VIII.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy”


OSTATNI NABÓR WNIOSKÓW NA DOTACJE W RAMACH PROJEKTU RPO WŁ (V)!!!

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH OD 18 LISTOPADA DO 4 GRUDNIA 2020 ROKU!!!


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza ostatni nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów. które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotne,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mężczyźni w wieku 30 lat i więcej nie kwalifikujący się do żadnej z ww. grup, którzy ubiegają się o środki na działaność gospodarczą!!!

Zgodnie z przyjętymi kryteriami na 2020 r. środki w ramach ww. projektu będą przyznawane do wysokości 23 000,00 zł.

Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju nr 22 lub telefonicznie: 44 631 40 70.

 

Urząd pracy
Kalendarium
Wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS