Ostateczny termin przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2017 roku


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż ostateczny termin przyjmowania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w 2017 roku to okres od dnia 02.11.2017 r. do 15.11.2017 r. 
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS