Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacji i Integracji w 2017 r.


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) skierowanego do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), prowadzących działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zwanych dalej „podmiotami”.

Formularze ofertowe wraz załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 5 lipca 2017 roku do godziny 9.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, pokój 1.12 (sekretariat) lub przesłać pocztą, przesyłką kurierską na adres Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, 97-400 Bełchatów (liczy się data wpływu do Urzędu). Ww. termin jest terminem zakończenia składania ofert.

Poniżej do pobrania:
Urząd pracy
Kalendarium
Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS