Ogłoszenie konkursu ofert na realizację Programu Aktywizacji i Integracji w 2015 r.


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) skierowanego do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie oraz zaprasza do składania ofert.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), prowadzących działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania patologiom społecznym, zwanych dalej „podmiotami”.

Formularze ofertowe wraz załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2015 roku do godziny 9.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3, pokój 1.12(sekretariat) lub przesłać pocztą, przesyłką kurierską na adres Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ul. Bawełniana 3 97-400 Bełchatów (liczy się data wpływu do Urzędu). Ww. termin jest terminem zakończenia składania ofert.

Poniżej do pobrania:

Urząd pracy
Kalendarium
Listopad 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS