Nabór wniosków ze środków PFRON.


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż nadal są przyjmowane wnioski w ramach środków PFRON dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o:

- sfinansowanie kosztów szkoleń,
- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Ponadto nadal przyjmowane są wnioski od Pracodawców zainteresowanych:

- zorganizowaniem stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,
- refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS