Nabór wniosków w ramach środków PFRON.


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż od dnia 09.05.2017 r. będą przyjmowane wnioski w ramach środków PFRON dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o:

 - sfinansowanie kosztów szkoleń,

- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na   wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 

Ponadto od dnia 09.05.2017 r. przyjmowane będą wnioski od Pracodawców zainteresowanych:

 - zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu,

- refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

 

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS