Nabór wniosków w ramach PO WERProjekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o trwającym naborze osób do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (I) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET. 

Projekt zakłada:

  • realizację staży dla  338 osób,
  • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 21.000 zł dla 32 osób.

ZAPRASZAMY PRACODAWCÓW 

do składania wniosków o zawarcie umowy o staż dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP Bełchatów, pokój nr 22, pod nr telefonu: 44 631-40-57.
Informujemy, że wnioski 
o zawarcie umowy o staż przyjmowane są na bieżąco do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 


ZAPRASZAMY OSOBY BEZROBOTNE PONIŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

do składania wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP Bełchatów, pokój nr 21, pod nr telefonu: 44 631-40-70.
Informujemy, że wnioski
 o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane są w dniach od 1-15 dnia począwszy od kwietnia br., do wyczerpania limitu środków.

Wnioski należy składać w Sekretariacie urzędu, p. 1.12 (pierwsze piętro). 

Do pobrania:

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS