Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza III nabór wniosków o środki z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w termine od 02.09.2019 r. do 13.09.2019 r.:
 • w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12,
  w godzinach od 7:30 do 15:30 lub

 • elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP2 najpóźniej do godziny 15:30 w dniu 13.09.2019 r.


Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS