Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w 2021 roku


Nabór wniosków o przyznanie środków KFS

 w  2021 roku

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od 08.02.2021 r. do 01.03.2021 r.:


- w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12, w godzinach od 7: 30 do 15 : 30 lub

- elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP2 najpóźniej do godziny 15 : 30 w dniu 01.03.2021 r.

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wnioski złożone poza ww. terminem i godziną naboru nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski złożone na druku urzędowym PUP oraz zawierające wszystkie wskazane w nim załączniki.

Umowy zawiera się tylko na działania na rzecz kształcenia ustawicznego, które się jeszcze nie rozpoczęły.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Ustalenia w sprawie przyznawania środków z KFS na rok 2021 dostępne są na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl


Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 20 (na parterze) oraz na stronie internetowej z zakładki: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie: 44 631-40-60.

 
Nabór wniosków może być powtarzany do wyczerpania dostępnego w danym roku limitu środków z  KFS. Informacja o kolejnych terminach naborów wniosków zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl

Urząd pracy
Kalendarium
Wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS