Lista zgłoszeń do konkursu "Moja firma, moja przyszłość"-IX edycja


Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs "Moja firma, moja przyszłość" - IX edycja do dnia 10.10.2016 r. wpłynęło 7 zgłoszeń.
Wymienione poniżej osoby złożyły Formularz Zgłoszeniowy, przystępując tym samym do udziału w konkursie:
 1. Benben Michał - GLADIATORS 
 2. Borzęcki Adam - BAR DOBRE SMAKI
 3. Gajda Piotr - AQQ AGENCJA KREATYWNA
 4. Kacperska Justyna - YOTKA MEDIA
 5. Kopeć Marcin - SIŁOWNIA & FITNESS PALESTRA
 6. Puchalski Tomasz - SALON EMKAT
 7. Rękawica Danuta - DANN - MEDIA
Pracę konkursową należy złożyć do dnia 25.10.2016 r. do godz. 1500 w sekretariacie PUP Bełchatów.
Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS