Nabór wniosków do 10.12.2015 r. w ramach KFS


Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż posiada w roku bieżącym środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki KFS mogą być przeznaczone na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w formie:

- kursów,

- studiów podyplomowych,

- egzaminów.

Ze wsparcia mogą korzystać osoby w wieku 45 lat i więcej.

Wnioski należy składać najpóźniej do 10.12.2015 r., a kształcenie musi rozpocząć się najpóźniej do 20.12.2015 r.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie PUP w pokoju 1.14 lub pod numerem tel. 44 631 40 60 oraz 44 631 40 48.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS