Konkurs "Moja firma, moja przyszłość"- X edycja


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza ostatnią - X edycję konkursu

pn. "Moja firma, moja przyszłość"

Przedsiębiorco, weź udział w X - jubileuszowej edycji konkursu "Moja firma, moja przyszłość" i promuj swoją firmę! To ostatnia edycja konkursu organizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie i jednocześnie ostatnia okazja do promowania działalności gospodarczych powstałych dzięki wsparciu naszego urzędu. 

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które:

 • otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Bełchatów w okresie od 1 stycznia 2005 r.,
 • rozliczyły się z urzędem po 12 miesiącach,
 • nadal prowadzą działalność gospodarczą,
 • nie były laureatami w poprzednich edycjach konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział również uczestnicy poprzednich edycji konkursu (z wyłączeniem laureatów konkursu)!

Warunkiem udziału w konkursie jest:
 • złożenie do 10 października 2017 r. Formularza Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu),
 • złożenie do 23 października 2017 r. pracy konkursowej wraz z załącznikami nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu.

Przedmiotem konkursu są samodzielne, oryginalne prace prezentujące utworzoną firmę według kryteriów zawartych w Regulaminie konkursu. Jury na podstawie złożonych prac dokona oceny i wybierze prace z najwyższą punktacją. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody. Ponadto, wszystkie złożone w ww. terminie prace zostaną opublikowane w Folderze wydawanym przez PUP Bełchatów na okoliczność konkursu.

Celem konkursu jest promocja inicjatyw przedsiębiorczych na terenie powiatu bełchatowskiego oraz wspieranie i rozwój dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej. Organizowany po raz ostatni konkurs jest wyjątkową okazją do promocji ludzi przedsiębiorczych, ambitnych, którzy chcą osiągać sukcesy, którzy tworzą miejsca pracy i upowszechniają dobre praktyki. 

Patronat honorowy nad konkursem obj
ął Starosta Bełchatowski.


Więcej informacji o konkursie udziela: 
Sylwia Kosędka, Karolina Kurpesa- Matyśniak, tel. 44 631-40-74, parter urzędu, p. nr 14, e-mail: projektyunijne@pupbelchatow.pl

Do pobrania:

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS