Konkurs "Moja firma, moja przyszłość"-VIII edycja


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza konkurs

pn. "Moja firma, moja przyszłość" - VIII edycja!!!


Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które:

 • otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Bełchatów w okresie od 1 stycznia 2005 r.,
 • rozliczyły się z urzędem po 12 miesiącach,
 • nadal prowadzą działalność gospodarczą,
 • nie uczestniczyły w poprzednich edycjach konkursu.

Warunkiem udziału w konkursie jest:
 • złożenie do 12 października 2015 r. Formularza Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu),
 • złożenie do 26 października 2015 r. pracy konkursowej wraz z załącznikami nr 2 i 3 do Regulaminu konkursu.

Przedmiotem konkursu są samodzielne, oryginalne prace prezentujące utworzoną firmę według kryteriów zawartych w Regulaminie konkursu. Jury na podstawie złożonych prac dokona oceny i wybierze prace z najwyższą punktacją. Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody. Ponadto, wszystkie złożone w ww. terminie prace zostaną opublikowane w Folderze wydawanym przez PUP Bełchatów na okoliczność konkursu.

Celem konkursu jest promocja inicjatyw przedsiębiorczych na terenie powiatu bełchatowskiego oraz wspieranie i rozwój dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej. Organizowany konkurs jest wyjątkową okazją do promocji ludzi przedsiębiorczych, ambitnych, którzy chcą osiągać sukcesy, którzy tworzą miejsca pracy i upowszechniają dobre praktyki. 

Patronat honorowy nad konkursem obj
ął Starosta Bełchatowski.

Serdecznie zapraszamy!!!


Więcej informacji o konkursie udziela: 
Sylwia Kosędka, tel. 44 631-40-74, parter urzędu, p. nr 14, e-mail: projektyunijne@pupbelchatow.pl


Do pobrania:

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS