Lista zgłoszeń do konkursu "Moja firma, moja przyszłość"-VIII edycja


Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs "Moja firma, moja przyszłość" - VIII edycja do dnia 12.10.2015 r. wpłynęło 8 zgłoszeń.
Wymienione poniżej osoby złożyły Formularz Zgłoszeniowy, przystępując tym samym do udziału w konkursie:
 1. Białucha Izabela - Doradztwo Finansowe DUKAT
 2. Fuzowski Jarosław - Doradztwo Finansowe FDF24
 3. Kowalczyk Dawid - Systemy Informatyczne IT-HOUSE
 4. Leśna Anna - Gabinet Kosmetyczny ZALOTKA
 5. Markiewicz-Święciak Małgorzata - Kancelaria Adwokacka
 6. Skarzyński Michał - PHU GUMFIX
 7. Tylkowski Mariusz - Bar Familijny MIŚ
 8. Wypych Monika - Studio Dekoracji MONA DECO
Pracę konkursową należy złożyć do dnia 26.10.2015 r. do godz. 1500 w sekretariacie PUP Bełchatów
Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS