Kolejne środki pozyskane przez PUP!


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o pozyskaniu dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat. Środki zostaną przeznaczone na zorganizowanie prac interwencyjnych i staży dla osób w ww. kategorii wiekowej. Zapraszamy Pracodawców do składania wniosków na ww. formy wsparcia. 

Dotychczasowe programy realizowane przez urząd pozwalają na zaktywizowanie osób bezrobotnych w każdej grupie wiekowej (do 25 roku życia, do 30 roku życia, w wieku 30-50 lat, powyżej 50 roku życia).

Informujemy także o trwających naborach wniosków na:

 • zorganizowanie staży dla osób do 30 roku życia (PO WER), w wieku 30-50 lat, powyżej 50 roku życia,
 • zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób w wieku 30-50 lat, powyżej 50 roku życia.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej urzędu www.pupbelchatow.pl w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców oraz:

 • staże, pokój nr 21, tel. 44 631-40-57,
 • prace interwencyjne, pokój nr 22, tel. 44 631-40-47.

 


Ponadto informujemy, że w najbliższym czasie na stronie internetowej urzędu zostanie ogłoszony nabór wniosków na aktywne formy wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wsparcie aktywizacyjne skierowane będzie do osób bezrobotnych po 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach.
Urząd pracy
Kalendarium
Październik 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS