JEREMIE - środki tylko do końca tego roku!!!


Informujemy, że do końca tego roku można ubiegać się o unijne wsparcie w ramach Inicjatywy Jeremie.
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS