Nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu PO WER (IV) - II nabórPowiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza II nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" PO WER 2014-2020. Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków przyznanego na tę formę wsparcia.

Projekt skierowany jest do osób młodych do 30 roku życia, pozostających bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. osób z kategorii NEET. 

W przypadku osób do 25 roku, okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące. 

Szczegółowe informacje udzielane są w:

 • Dziale Instrumentów Rynku Pracy: staże - pokój nr 25 (parter urzędu), tel. 44 631-40-57,
 • Dziale Instrumentów Rynku Pracy: koordynator projektu - pokój nr 14 (parter urzędu), tel. 44 631-40-74,
 • Dziale Obsługi Klienta: sala nr 1.2 (I piętro urzędu).

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Do pobrania: wniosek o zorganizowanie stażu w ramach PO WER (IV)
Urząd pracy
Kalendarium
Grudzień 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS