Gwarancje dla młodzieży


Informujemy, że pod adresem: gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące:

 • programu "Gwarancje dla młodzieży" - opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
 • oferty dla młodzieży, zawierającej trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
 • realizatorów programu - zadań realizowanych przez MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, OHP, Partnerów Rynku Pracy, BGK.

Zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzenia ww. strony internetowej.

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS