Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych dla potencjalnych grantobiorców projektu Szansa - nowe możliwości dla dorosłych


Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Terminy i miejsca spotkań:

5 XI 2010 - Gdańsk | link do rejestracji
7 XI 2019 - Białystok | link do rejestracji
14 XI 2019 - Gliwice | link do rejestracji    
15 XI 2019 - Lublin | link do rejestracji
19 XI 2019 - Gorzów Wielkopolski | link do rejestracji         
22 XI 2019 - Grudziądz | link do rejestracji
25 XI 2019 - Olsztyn | link do rejestracji
28 XI 2019 - Rzeszów  | link do rejestracji                       
4 XII 2019 - Warszawa  | link do rejestracji

Spotkania poprowadzą członkowie Zespołu Projektu Szansa. Podczas spotkań odbędą się konsultacje merytoryczne na temat warunków rekrutacji grantobiorców oraz modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Wydarzenia skierowane są do przedstawicieli: centrów kształcenia ustawicznego, instytucji edukacyjnych dla dorosłych, bibliotek i innych instytucji kultury, instytucji działających w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, uniwersytetów ludowych /otwartych/ trzeciego wieku, ośrodków pomocy społecznej, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób o niskich umiejętnościach podstawowych, przedsiębiorstw upowszechniających uczenie się w pracy, izb rzemieślniczych, instytucji rynku pracy, organizacji pracodawców, związków zawodowych, instytucji certyfikujących funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz innych podmiotów zaangażowanych we wspieranie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Głównym celem projektu jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się m.in. umiejętności cyfrowe, rozumienie i tworzenie informacji oraz rozumowanie matematyczne. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, partnerem Instytut Badań Edukacyjnych.

 

Urząd pracy
Kalendarium
Czerwiec 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS