Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prowadzi obecnie rekrutację na projekty wolontariatu europejskiego EVS w kilku krajach Europy.


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prowadzi obecnie rekrutację na projekty wolontariatu europejskiego EVS w kilku krajach Europy. 

To okazja dla osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.  Program Erasmus+ jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Wolontariusze z założenia zdobywać mają kompetencje i umiejętności, wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy, przez działanie, namacalne doświadczenia, wymianę poglądów z innymi młodymi ludźmi itp.

 

Uczestnik projektu ma zapewniony:

- pełen zakres ubezpieczenia

- umowę z uczestnikiem projektu

- pokrycie kosztów transportu w obie strony

- szkolenie przedwyjazdowe i wsparcie podczas trwania projektu

- zakwaterowanie i pełne wyżywienie na miejscu

- lekcje języka obcego

- pokrycie kosztów transportu lokalnego na miejscu

- referencje po zakończeniu projektu

- kieszonkowe na bieżące wydatki


Wymagana jest znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym. Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny w języku angielskim, należy przesyłać na adres e-mail: natalia.podbielska@frsp.eu


W razie pytań kontakt telefoniczny -Natalia Germanek, tel. 0048 508 553 167, Erasmus+ projects coordinator.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS