FIRMA NA MEDAL!!!


Prestiż, promocja, możliwość pokazania swojej działalności szerszemu gronu...
Powiat Bełchatowski zaprasza lokalnych przesiębiorców do udziału w konkursie
"Firma na medal"!!!


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną na adres: mnowak@powiat-belchatowski.pl, wypełnionego prawidłowo Formularza Zgłoszenia, podpisanego przez osoby uprawione do reprezentowania przedsiębiorcy do dnia 15 lutego 2019 roku. Informacje na temat przedsięwzięcia udzielane są w Zespole ds. Promocji w bełchatowskim starostwie.

Formularze dostępne są do pobrania w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.powiat-belchatowski.pl 

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS