Finansowanie działalności gospodarczej-seminarium


Informujemy o spotkaniu, które odbędzie się w dniach 26-27 maja 2015 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49 z zakresu finansowania działalności gospodarczej. Spotkanie skierowane jest głównie do osób bezrobotnych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Tematyka zajęć obejmować będzie m.in. takie zagadnienia jak:

 • pożyczki dla przedsiębiorców uruchamiających firmę z województwa łódzkiego w oparciu o pomoc de minmis,
 • dotacje i pożyczki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • kto i na jakich zasadach może uzyskać poręczenie,
 • w jaki sposób sfinansować pomysł na biznes i gdzie szukać wsparcia,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz doposażenie stanowiska pracy w firmie oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • pożyczki dla przedsiębiorców na rozwój działalności,
 • kredyty na start dla nowo otwartych firm,
 • zastosowanie produktów i usług bankowych w działalności gospodarczej,
 • budowanie modelu biznesowego przedsięwzięcia. 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisów należy dokonywać do 22 maja 2015 r.

Wszelkich informacji związanych z realizacją tego przedsięwzięcia udziela Pan Bartłomiej Babczyński - pracownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, tel. 42 663-02-55, e-mail: b.babczynski@wup.lodz.pl

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS