DOTACJE NA SZKOLENIA DLA FIRM - PROJEKT "BON - APETYT NA ROZWÓJ"


Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. w Bełchatowie rozpoczyna realizację projektu „BON – apetyt na rozwój” dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego, którego celem jest podniesienie kwalifikacji pracodawców i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez szkolenia. Tematyka szkoleń jest dowolna z jedynym ograniczeniem, że szkolenie musi być wpisane w Bazę Usług Rozwojowych zamieszczoną na stronie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

 

Przedsiębiorstwo może wykorzystać pulę do 30 000zł z czego na jednego pracownika może maksymalnie przypaść kwota 3 000zł na szkolenia.

 

Szkolenia są dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy de minimis 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw i 70% dla średnich przedsiębiorstw. Jeżeli przedsiębiorstwo wykorzystało limit pomocy de minimis istnieje możliwość dofinansowania 50% kosztów szkolenia w ramach pomocy publicznej.

 

Główne Korzyści dla przedsiębiorców to:

- do 30 000 zł na firmę, do 3 000 na jednego pracownika, do 80% dofinansowania ze środków UE

- na dowolne szkolenia, kursy zawodowe a nawet studia podyplomowe!

- szybka i łatwa aplikacja on-line, liczy się kolejność zgłoszeń!

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego oraz z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego w ramach Działania X.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 Więcej informacji pod numerami telefonów:
- Justyna Zielińska, tel. 601205377
- Robert Michalski, tel. 605425101

 

 

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS