Dodatkowy nabór wniosków o dotacje w ramach PO WER (IV)!!!Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie do podjęcia działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" PO WER. Wnioski o dotacje przyjmowane będą w dniach od 2 do 6 grudnia br.

Wysokość dofinansowania to 23.000,00 zł.

Szczegółowe informacje nt. możliwości otrzymania dotacji udzielane są w pokoju nr 22 lub telefonicznie: 44 631-40-70
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS