Bon na zasiedlenie


Wysokość bonu na zasiedlenie nie może przekroczyć 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę.  W ramach bonu na zasiedlenie finansowane są koszty zamieszkania związane z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Zobacz szczegółowy opis tej formy wsparcia tutaj

Osoby zainteresowane tą formą aktywizacji prosimy o kontakt z doradcą klienta - sala 1.2 (I piętro).

Więcej informacji nt. bonu na zasiedlenie można również uzyskać telefonicznie - 44 631 40 74.

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS