Biznes jest kobietą!


Jeśli masz pomysł na własny biznes i szukasz dofinansowania to weź udział w projekcie Biznes jest kobietą!

Firma Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.  jako realizator projektu Biznes jest kobietą! zaprasza do wzięcia udziału w projekcie 84 kobiety które ukończyły 29 lat, mieszkające lub uczące się w województwie łódzkim, w tym:
- bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
- bierne zawodowo
- w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka i młode matki
- w szczególności zamieszkałe na obszarach woj. łódzkiego o wysokiej stopie bezrobocia oraz obszarach o niskim poziomie przedsiębiorczości
- w szczególności osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach

W ramach projektu będą realizowane następujące usługi:
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Warsztaty dla Uczestniczek z zakresu Podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • Doradztwo indywidualne
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dla 72 osób w kwocie 22 tysiące złotych na osobę
 • Wsparcie pomostowe udzielone po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy w wysokości 1850 zł miesięcznie
 • Specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowoutworzonych firm z zakresu: księgowości, prawa, marketingu, i obsługi klienta, finansów, monitoringu biznesowego
Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro Projektu w Zgierzu, ul. Andrzeja Struga 23, lokal 603, 95-100 Zgierz
tel.: 882-182-125, e-mail: biznesjestkobieta@projektyefs.pl

Do pobrania:
Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS