Bezpłatne Seminarium ABC BIZNESU


Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi-Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu poświęconym zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz do działających już przedsiębiorców, którzy poszukują alternatywnych źródeł finansowania swej działalności. Udział w seminarium jest bezpłatny. Aby zarejestrować się w seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej: http.//cizpt.republika.pl/formularz.html oraz w siedzibie CLiPKZ) Wszelkie informacje dotyczące spotkania można uzyskać po numerem tel. 44 649-60-87 oraz pod adresem e-mail:cizpt@wup.lodz.pl

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS