Badanie ankietowe wśród kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie


Spotkania poprowadzone będą przez ekspertów z Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie, którzy na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie realizują badanie.

Spotkania odbędą się 8 lipca 2016 roku, a do wyboru będą 3 miejsca (uwaga: zapraszamy do udziału w tylko 1 spotkaniu, prosimy o wybranie miejsca w zależności od bliskości zamieszkania):

 • Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3, godz. 14:00,
 • filia Powiatowego Urzędu Pracy w Zelowie, ul. Żeromskiego 23, godz. 14:00,
 • Gminnym Ośrodku Kultury w Szczercowie, ul. Piłsudskiego 66 godz. 15:30.

Spotkania skierowane są do kobiet zarejestrowanych w Urzędzie Pracy z terenu powiatu bełchatowskiego. Będą one okazją do zgłoszenia swoich uwag, przemyśleń i sugestii odnoście oferowanego wsparcia ze strony Urzędu. Pozyskane w toku badań informacje wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby opracowania raportu podsumowującego całość badań i opracowania rekomendacji końcowych. Stąd też, zwracamy się do wszystkich Pań, które znajdują się obecnie w rejestrze bezrobotnych o przychylność i wsparcie dla działań badawczych prowadzonych przez przedstawicieli Centrum Doradztwa Strategicznego oraz współpracę z realizatorem badań.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS