"Aktywność = klucz do sukcesu"


Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz stażach z wynagrodzeniem.

1. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i kasy fiskalnej (150 godz.)
2. Serwisant IT (100 godz.)
3. Księgowość od podstaw (100 godz.)

Po odbyciu szkolenia gwarantowany jest 3-miesięczny staż z wynagrodzeniem 1 750,00 zł netto.

Aby wziąć udział w projekcie należy spełniać następujące warunki:
- wiek 15-29 lat,
- być osobą bezrobotną,
- nie kształcić się w trybie stacjonarnym (można kształcić się wieczorowo lub zaocznie),
- nie szkolić się (nie uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

kontakt:
biuro: 729-606-416
agnieszka.kucharska@faib.plUrząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS