Aktualne nabory wniosków na aktywne formy wsparcia w 2017 roku!!!


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że posiada nadal środki na aktywizację osób zarejestrowanych w tut. urzędzie i zaprasza do składania wniosków na niżej wymienione formy wsparcia:

 • staże:

- dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)” PO WER 2014-2020. Projek realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – max długość staży: 11 m-cy (realizacja staży do 31.07.2018 roku):

- dla osób powyżej 30 roku życia w ramach Funduszu Pracy – max długość staży: 6 m-cy;

 • prace interwencyjne (tj. refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w wysokości 830 zł + FUS przez okres 6 m-cy),
 • pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (refundacja w wysokości 1.000 zł przez okres 12 m-cy).
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (max kwota refundacji to 23.000 zł), w tym:

- dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)” RPO WŁ 2014-2020:

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (max kwota dotacji to 23.000 zł), w tym:

- dla osób do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)” PO WER 2014-2020. Projek realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

-
dla osób powyżej 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)” RPO WŁ 2014-2020:

 • bony na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia (kwota bonu to 7.800 zł),

 • bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia (kwota bonu: do wysokości przeciętnego wynagrodzenia),

 • szkolenia wskazane pod potrzeby lokalnych pracodawców, z uwzględnieniem terminu zakończenia szkolenia do 15.12.2017 r.

 
Nabór wniosków prowadzony będzie do momentu wyczerpania limitu środków.

Szczegółowe informacje udzielane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej:

 • staże, tel. 44 631-40-57, p. nr 21,

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, tel. 44 631-40-70, p. nr 22,

 • prace interwencyjne; koszty dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,  tel. 44 631-40-47, p. nr 22,
 • szkolenia, bony szkoleniowe, tel. 44 631-40-60, p. nr 1.14,
 • bony na zasiedlenie, tel. 44 631-40-48, p. nr 1.14.

  

Zapraszamy do współpracy!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. Bawełniana 3, 97 - 400 Bełchatów

 

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS