Aktualności, komunikaty i ogłoszenia


Wszystkich wiadomości: 154 (strona 5/16)

24 lipiec, 2017 | 363

Wznowienie naboru wniosków o przyznanie dotacji i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że wznawia nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Tagi: PO WER, dla bezrobotnych, dla pracodawców

czytaj dalej »

17 lipiec, 2017 | 254

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Termin naboru wniosków: od 01.08.2017 r. do 04.08.2017 r.

czytaj dalej »

12 lipiec, 2017 | 169

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację Programu Aktywizacja i Integracja w 2017 roku

Na podstawie Zarządzenia Nr 13 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie z dnia 12.07.2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert z dnia 13.06.2017 r. na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2017 roku.

czytaj dalej »

13 czerwiec, 2017 | 248

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywizacji i Integracji w 2017 r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie ogłasza konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

czytaj dalej »

29 maj, 2017 | 375

12 miesięczne staże dla osób młodych w ramach PO WER!!!

Informujemy o możliwości zorganizowania max 12 miesięcznych staży dla osób do 30 roku życia w ramach realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)" PO WER.

Tagi: PO WER, Staże

czytaj dalej »

09 maj, 2017 | 301

Nabór wniosków w ramach środków PFRON.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż od dnia 09.05.2017 r. będą przyjmowane wnioski w ramach środków PFRON dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o: - sfinansowanie kosztów szkoleń, - przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Ponadto od dnia 09.05.2017 r. przyjmowane będą wnioski od Pracodawców zainteresowanych: - zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu, - refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

czytaj dalej »

14 kwiecień, 2017 | 588

Nabór wniosków na staże - aktualizacja z dnia 14.04.2017 r.

Informujemy, że w ostatnim naborze wniosków na staże, nie wpłynęła zaplanowana przez PUP liczba wniosków. W związku z powyższym, PUP Bełchatów będzie nadal przyjmował wnioski od pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu. W/w wnioski przyjmowane będą do wyczerpania przyznanego na tę formę wsparcia limitu środków.

Tagi: 30+, 50+, PO WER

czytaj dalej »

21 marzec, 2017 | 455

Test wiedzy i sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w formacjach mundurowych

Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie zapraszają wszystkich zainteresowanych podjęciem służby w formacjach mundurowych do przystąpienia do kompleksowej procedury testowej, złożonej z testów wiedzy i sprawności fizycznej oraz warsztatów psychologicznych.

czytaj dalej »

14 luty, 2017 | 978

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS 2017

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców od dnia 01.03.2017 r. do dnia 02.03.2017 r. Przyjmowanie wniosków w godzinach 8:00 - 14:00.

czytaj dalej »

01 luty, 2017 | 478

Projekt "Nowy zawód-nowy start!"

Projekt skierowany do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego (w rozumieniu przepisów KC), które są zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia lub utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpieniem do projektu.

czytaj dalej »

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS