Aktualności, komunikaty i ogłoszenia


Wszystkich wiadomości: 245 (strona 1/25)

25 czerwiec, 2020 | 170

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej - na tryb ciągły!!!

Informujemy, że ulega zmianie 14-dniowy termin ogłoszonego w dniu 15.06.2020 r. III naboru wniosków - NA TRYB CIĄGŁY.

czytaj dalej »

25 czerwiec, 2020 | 139

Dodatek solidarnościowy

Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje o dodatku solidarnościowym.

Tagi: dla bezrobotnych, news, świadczenia

czytaj dalej »

25 czerwiec, 2020 | 201

Pożyczka 5 tys. zł bez konieczności składania wniosku o jej umorzenie - COVID-19!!!

Informujemy, że z dniem 24 czerwca 2020 r. zostały zmienione zasady dotyczące umarzania pożyczek do 5 tys. zł przyznawanych w ramach Tarczy Antykryzysowej (art. 15zzd). Zgodnie z nowymi przepisami pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.

czytaj dalej »

25 czerwiec, 2020 | 52

Nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla organizacji pozarządowych i dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej - tarcza antykryzysowa (COVID-19)

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie z dniem 25.06.2020 r. ogłasza nabór wniosków dotyczących niskooprocentowanej pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej - tarcza antykryzysowa (COVID-19).

czytaj dalej »

24 czerwiec, 2020 | 25

Ogłoszenie ! Ważne!

Informujemy, że u pracownika Urzędu Miejskiego w Zelowie potwierdzono pozytywny wynika na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. W związku z powyższym od dnia 24.06.2020r. FILIA URZĘDU PRACY W ZELOWIE zostaje zamknięta dla interesantów do odwołania. Kontakt z petentami i załatwianie najpilniejszych spraw odbywać się będzie drogą telefoniczną (044 634 10 66), elektroniczną (filia@pupbelchatow.pl, ePUAP).

Tagi: dla bezrobotnych, dla pracodawców, news

czytaj dalej »

15 czerwiec, 2020 | 170

Nabór wniosków o dofinansowanie - Tarcza Antykryzysowa (COVID-19) - III tura!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza III turę naboru wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców; dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych; dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej (COVID-19). Wnioski przyjmowane będą do 29.06.2020 r.!!!

czytaj dalej »

10 czerwiec, 2020 | 137

Pożyczka płynnościowa do 1 mln zł dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego!!!

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pożyczki płynnościowej dla przedsiębiorców z woj. łódzkiego, dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Max wysokość pożyczki wynosi 1 mln zł a jej oprocentowanie w skali roku to 0,1% lub 0,99% (w zależności od okresu spłaty).

czytaj dalej »

02 czerwiec, 2020 | 188

Rekrutacja do projektu pn. „Będę pracować! Edycja 2”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

czytaj dalej »

01 czerwiec, 2020 | 136

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu: "Silni w Biznesie"!!!

Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. zaprasza osoby po 30 roku życia, zainteresowane otrzymaniem dotacji/ wsparcia pomostowego w ramach nowo tworzonej działalności gospodarczej do udziału w projekcie "Silni w Biznesie"!!!

czytaj dalej »

01 czerwiec, 2020 | 192

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w 2020 roku - II tura

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza II turę naboru wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 15 czerwca do 19 czerwca 2020 r.

czytaj dalej »

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS