Aktualności, komunikaty i ogłoszenia


Wszystkich wiadomości: 152 (strona 1/16)

15 maj, 2018 | 41

"Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy"

Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego rozpoczęła rekrutację do Projektu przeznaczonego dla osób spełniających poniższe podstawowe warunki: - brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (w dniu przystąpienia do Projektu), - wiek aktywności zawodowej, - posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, - motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy, - przejście procesu rekrutacji do Projektu, - pierwszeństwo w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które w ciągu maksymalnie 12 miesięcy od przystąpienia do Projektu kończą naukę lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu ją zakończyły. Swoje CV należy przesyłać na adres: staz.warszawa@firr.org.pl Po otrzymaniu CV Fundacja skontaktuje się z kandydatami w celu omówienia terminu na spotkanie rekrutacyjne. W razie jakichkolwiek pytań na temat realizowania Projektu w Warszawie informacji udziela Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego oddział warszawski: pl.Konstytucji 5/4, 00-657 Warszawa, tel. (22) 400 50 73, tel. 665 883 603

czytaj dalej »

10 maj, 2018 | 70

Środki z rezerwy FP na staże i prace interwencyjne

Informujemy o pozyskaniu kolejnych środków z rezerwy Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych!!!

czytaj dalej »

20 kwiecień, 2018 | 101

Targi Edukacji i Pracy

Dnia 19.04.2018 roku odbyły się I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy.

czytaj dalej »

16 kwiecień, 2018 | 116

Od dnia 07.05.2018 roku nabór wniosków ze środków PFRON.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż od dnia 07.05.2018 r. będą przyjmowane wnioski w ramach środków PFRON dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o: -sfinansowanie kosztów szkolenia, - przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Ponadto od dnia 07.05.2018 r. przyjmowane będą wnioski od Pracodawców zainteresowanych: -zorganizowaniem stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu, -refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

czytaj dalej »

12 kwiecień, 2018 | 118

I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy - 19.04.2018r.

Zapraszamy na I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy.

Tagi: dla bezrobotnych

czytaj dalej »

05 kwiecień, 2018 | 140

Dodatkowe środki na staże, prace interwencyjne i dotacje!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o pozyskaniu dodatkowych środków z rezerwy Funduszu Pracy w ramach Programu Regionalnego na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat!!!

Tagi: 30+, Prace interwencyjne, Staże

czytaj dalej »

19 marzec, 2018 | 219

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w 2018 roku- II tura

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza II w 2018 roku nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 3 do 6 kwietnia 2018 r. w godz. 8:00 - 14:00.

Tagi: dla pracodawców

czytaj dalej »

21 luty, 2018 | 293

Zakończenie naboru wniosków na staże w ramach FP i PO WER (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w związku z wyczerpaniem limitu środków przeznaczonego na zorganizowanie staży w 2018 roku w ramach FP i PO WER (III) wstrzymuje nabór ww. wniosków.

czytaj dalej »

19 luty, 2018 | 277

I Bełchatowskie Targi Edukacji i Pracy

czytaj dalej »

16 luty, 2018 | 166

Spotkanie dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy za granicą, w tym przypadku głównie w Holandii pn. "Holenderski rynek pracy - warunki pracy i zagrożenia"

czytaj dalej »

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS