Oferty pracy
Wydarzenia i Aktualności
30 styczeń, 2020 | 94

Wpływ dotacji na kreowanie lokalnego rynku pracy

Zapraszamy do lektury opracowania pn. "Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - ocena skuteczności instrumentu aktywizacji zawodowej na przykładzie PUP w Bełchatowie"

Tagi: dla bezrobotnych, działalność gospodarcza

czytaj dalej »

20 styczeń, 2020 | 331

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w 2020 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 17 lutego do 28 lutego 2020 r.

czytaj dalej »

20 styczeń, 2020 | 166

Nabór wniosków na bezpłatne studia

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi w dniach od 15 grudnia 2019r. do10 lutego 2020r. prowadzi nabór na bezpłatne studia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kandydaci mieszkający w Polsce, w wieku powyżej 18 lat, posiadający polskie świadectwo dojrzałości (także osoby z niepełnosprawnościami) mają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji oraz umiejętności i podniesienia swojej atrakcyjności na rynku pracy na kierunkach: filologia obca, pedagogika, zarządzanie, grafika, informatyka, transport. Szczegółowych informacji udziela Dział Rekrutacji AHE w Łodzi ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź, pok. K016, w godz. 7:30-15:30; tel. 42 631 58 00; 42 631 58 01; e-mail: rekrutacja@ahe.lodz.pl Zasady rekrutacji: https://zpu2.ahe.lodz.pl/opis-form-wsparcia-i-rekrutacja

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (V) marzec/2020 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 02-03-2020
do 16-03-2020
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (V) marzec/2020 roku PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 02-03-2020
do 16-03-2020
Więcej
Nabór wniosków na wyposaż./doposaż. stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (V) marzec/2020 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 02-03-2020
do 16-03-2020
Więcej
Nabór wniosków w 2020 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP marzec/2020 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 02-03-2020
do 16-03-2020
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku PUP Bełchatów Szkolenia od 17-02-2020
do 28-02-2020
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
Luty 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS