Oferty pracy
» ważna do 20-04-2017
Murarz
Wydarzenia i Aktualności
27 marzec, 2017 | 16

Nabór wniosków na staże

Przypominamy, że w dniach od 3 do 14 kwietnia br. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. To trzecia i jednocześnie ostatnia zaplanowana transza naboru wniosków na staże.

Tagi: 30+, 50+, PO WER

czytaj dalej »

21 marzec, 2017 | 49

Test wiedzy i sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w formacjach mundurowych

Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie zapraszają wszystkich zainteresowanych podjęciem służby w formacjach mundurowych do przystąpienia do kompleksowej procedury testowej, złożonej z testów wiedzy i sprawności fizycznej oraz warsztatów psychologicznych.

czytaj dalej »

21 marzec, 2017 | 39

Zapraszamy na XV Bełchatowskie Targi Edukacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby zainteresowane dalszą edukacją i zdobywaniem wiedzy na XV Bełchatowskie Targi Edukacyjne, które odbędą się dnia 29 marca 2017 roku.

Tagi: dla bezrobotnych

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2017 roku - Fundusz Pracy (III nabór) PUP Bełchatów 50 Staże od 03-04-2017
do 14-04-2017
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu PO WER w 2017 r. (nabór III) PUP Bełchatów 115 Staże od 03-04-2017
do 14-04-2017
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu ze środków EFS w ramach projektu RPO WŁ w 2017 r. (nabór III) PUP Bełchatów 50 Staże od 03-04-2017
do 14-04-2017
Więcej
W drodze do aktywności – trening z komunikacji interpersonalnej, asertywność w poszukiwania pracy - 01.06.2017 r. Filia Zelów 16 Porady grupowe od 01-06-2017
do 01-06-2017
Więcej
Poszukiwanie pracy w pigułce - 12.05.2017 r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe od 12-05-2017
do 12-05-2017
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS