Oferty pracy
Wydarzenia i Aktualności
20 styczeń, 2020 | 12

Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w 2020 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane w dniach od 17 lutego do 28 lutego 2020 r.

czytaj dalej »

20 styczeń, 2020 | 14

Nabór wniosków na bezpłatne studia

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi w dniach 15 grudnia 2019r.-10 lutego 2020r. prowadzi nabór na bezpłatne studia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kandydaci mieszkający w Polsce, w wieku powyżej 18 lat, posiadający polskie świadectwo dojrzałości (także osoby z niepełnosprawnościami) mają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji oraz umiejętności i podniesienia swojej atrakcyjności na rynku pracy na kierunkach: filologia obca, pedagogika, zarządzanie, grafika, informatyka, transport. Szczegółowych informacji udziela Dział Rekrutacji AHE w Łodzi ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź, pok. K016, w godz. 7:30-15:30; tel. 42 631 58 00; 42 631 58 01; e-mail: rekrutacja@ahe.lodz.pl Zasady rekrutacji: https://zpu2.ahe.lodz.pl/opis-form-wsparcia-i-rekrutacja

czytaj dalej »

20 styczeń, 2020 | 11

"Dobry czas na biznes! - Fundusze Europejskie na otwarcie działalności gospodarczej"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie zaprasza osoby zainteresowane uruchomieniem własnej działalności gospodarczej na spotkanie, które odbędzie się w dniu 30.01.2020 r. w godz. 12:00-14:00 w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15, I piętro.

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 roku PUP Bełchatów Szkolenia od 17-02-2020
do 28-02-2020
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu PO WER (V) w 2020 r. PUP Bełchatów 168 Staże od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ (V) w 2020 roku PUP Bełchatów 72 Staże od 07-01-2020
do
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2020 roku - Fundusz Pracy PUP Bełchatów 35 Staże od 07-01-2020
do
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (V) luty/2020 roku PUP Bełchatów 60 Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 03-02-2020
do 14-02-2020
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS