Oferty pracy
Wydarzenia i Aktualności
18 październik, 2019 | 8

Ostatni w 2019 r. nabór wniosków na dotacje!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza ostatni w tym roku nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" PO WER. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 4 do 20 listopada br. Zgodnie z założeniami projektowymi o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby młode do 30 roku życia!!!

Tagi: PO WER, działalność gospodarcza

czytaj dalej »

14 październik, 2019 | 25

Projekt „Work & Life Balance Hub”

Informujemy, że na terenie całej Polski realizowany jest projekt „Work & Life Balance Hub” na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

czytaj dalej »

10 październik, 2019 | 62

Bezpłatne szkolenia i kursy!

Informujemy o realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE - RPO WŁ 2014-2020 przez firmy: NeTo Sp. z. o. o. oraz PC Open Sp. z o. o., w ramach których organizowane są bezpłatne szkolenia z j. angielskiego i kursy komputerowe! Uczestnikami ww. projektów są mieszkańcy woj. łódzkiego!

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (IV) listopad/2019 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 04-11-2019
do 20-11-2019
Więcej
Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 08.11.2019r. PUP Bełchatów 16 Grupowe informacje zawodowe od 08-11-2019
do 08-11-2019
Więcej
W drodze do aktywności – trening z komunikacji interpersonalnej, asertywność w poszukiwania pracy - 03.12.2019r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe od 03-12-2019
do 03-12-2019
Więcej
Aktywni na rynku pracy - 05.11.2019r. PUP Bełchatów 16 Porady grupowe od 05-11-2019
do 05-11-2019
Więcej
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WŁ (V) w 2019 roku PUP Bełchatów 66 Staże od 02-01-2019
do
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
Październik 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS