Oferty pracy
Wydarzenia i Aktualności
21 lipiec, 2020 | 75

Ankieta dotycząca diagnozy struktury organizacyjnej i zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach pn. „Work & Life Balance Hub”

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zachęca Małych Przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników (na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu) do wzięcia udziału w ankiecie mającej na celu wzmocnienie stosowania zasady równości szans płci w zakresie dostępu do zatrudnienia i rozwoju kariery zawodowej, w tym w szczególności działań na rzecz kobiet.

czytaj dalej »

25 czerwiec, 2020 | 394

Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej - na tryb ciągły!!!

Informujemy, że ulega zmianie 14-dniowy termin ogłoszonego w dniu 15.06.2020 r. III naboru wniosków - NA TRYB CIĄGŁY.

czytaj dalej »

25 czerwiec, 2020 | 285

Dodatek solidarnościowy

Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje o dodatku solidarnościowym.

Tagi: dla bezrobotnych, news, świadczenia

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Instytucje i organizacje wspierające osoby niepełnosprawne - 21.10.2020r. PUP Bełchatów 7 Grupowe informacje zawodowe od 21-10-2020
do 21-10-2020
Więcej
Znaczenie i możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych - 04.09.2020r. PUP Bełchatów 7 Grupowe informacje zawodowe od 04-09-2020
do 04-09-2020
Więcej
Zarejestrowałeś się i co dalej? - 03.09.2020r. Filia Zelów 6 Grupowe informacje zawodowe od 03-09-2020
do 03-09-2020
Więcej
Zarejestrowałeś się i co dalej? - 31.08.2020r. PUP Bełchatów 7 Grupowe informacje zawodowe od 31-08-2020
do 31-08-2020
Więcej
Rozmowa kwalifikacyjna - autoprezentacja, mowa ciała - 20.10.2020r. Filia Zelów 6 Porady grupowe od 20-10-2020
do 20-10-2020
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS