Oferty pracy
Wydarzenia i Aktualności
27 maj, 2019 | 88

Projekt Early Warning Europe, skierowany do przedsiębiorców i firm

Projekt Early Warning Europe, skierowany do przedsiębiorców i firm

czytaj dalej »

25 kwiecień, 2019 | 200

Nabór wniosków w 2019 roku ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, iż od dnia 06.05.2019 r. będą przyjmowane wnioski w ramach środków PFRON dla osób niepełnosprawnych.

czytaj dalej »

23 kwiecień, 2019 | 135

"Przedsiębiorco, zadbaj o rozwój swojej firmy, czyli jak pozyskać środki na szkolenia"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Bełchatowa zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Przedsiębiorco, zadbaj o rozwój swojej firmy, czyli jak pozyskać środki na szkolenia”. Spotkanie odbędzie się 8 maja 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15 – I piętro.

czytaj dalej »


Najnowsze formy aktywizacji
Dostępne formy aktywizacji
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Ważność Szczegóły
Środki na działalność gospodarczą dla osób do 30 roku życia PO WER (IV) czerwiec/2019 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 03-06-2019
do 17-06-2019
Więcej
Środki na działalność gospodarczą dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (V) czerwiec/2019 roku PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 03-06-2019
do 17-06-2019
Więcej
Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej z FP czerwiec/2019 PUP Bełchatów Środki na podjęcie działalności gospodarczej od 03-06-2019
do 17-06-2019
Więcej
Nabór wniosków w 2019 roku na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy ze środków FP czerwiec/2019 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 03-06-2019
do 17-06-2019
Więcej
Nabór wniosków na wyposaż./doposaż. stanowiska pracy dla osób powyżej 30 roku życia RPO WŁ (V) czerwiec/2019 PUP Bełchatów Wyposażenie/Doposażenie stanowiska pracy od 03-06-2019
do 17-06-2019
Więcej

Strona główna


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, świadczącą usługi dla osób bezrobotnych, pracodawców i innych partnerów rynku pracy.

Zasadniczym celem strategicznym stojącym przed Powiatowym Urzędem Pracy w Bełchatowie, jest świadczenie na rzecz bezrobotnych i pracodawców usług rynku pracy na jak najwyższym poziomie. Klient Urzędu (bezrobotny, pracodawca) ma prawo oczekiwać załatwienia jego sprawy w sposób kompleksowy, profesjonalny i w możliwie krótkim terminie. Mając to na uwadze określa się następujące cele, zmierzające do wypełnienia misji Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie:

 • rozwój i doskonalenie systemu zarządzania PUP,
 • wyjście PUP do klienta, tj. zbliżenie bezpośrednich relacji z pracodawcami i bezrobotnymi,
 • zwiększenie ilości ofert pracy dostępnych ogółowi bezrobotnych, pozyskanych przez PUP,
 • racjonalne i efektywne wykorzystanie środków publicznych na rzecz potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • skuteczne reprezentowanie interesów prawnych i ekonomicznych bezrobotnego w kontaktach z pracodawcami,
 • poprawa wskaźników efektywności zatrudnienia po aktywizacji osób bezrobotnych,
 • zintensyfikowanie działań doradców zawodowych i upowszechnienie idei Klubu Pracy, jako nowoczesnego instrumentu rynku pracy,
 • nawiązanie współpracy z innymi Urzędami i instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
 • upowszechnienie idei nowoczesnego kształtowania drogi kariery zawodowej wśród młodzieży i jej rodziców oraz nauczycieli.

Realizacja przedstawionych celów będzie miała charakter procesu rozłożonego w czasie, a podejmowane działania będą na bieżąco monitorowane, a raz w roku dogłębnie analizowane pod kątem efektywności, skuteczności i zbieżności z misją PUP w Bełchatowie.

Działy witryny
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS